benning

S sistemom za nadzor baterij BATCOM plus lahko nadzorujemo vse pomembne podatke o delovanju baterije v odnosu do vozila in polnilnika.

Batcom 1

Podatki se shranijo na modul in se brezžično prenesejo na računalnik, kjer se v posebnem programu obdelajo za podrobno analizo delovanja baterije.

Batcom

Naslednji podatki se shranijo na modul in so nam na voljo:

Skupni podatki:

  • Število polnjen

  • Število vmesnih polnjenj

  • Čas delovanja s prenizkim nivojem elektrolita

  • Čas delovanja s prenizko ali previsoko temperaturo

  • Število in čas trajanja globokih praznjenj baterije

Podatki po datumu in času:

  • Podatki o polnjenju/praznjenju

  • Previsoka/prenizka temperatura

  • Prenizek nivo elektrolita

  • Globoko praznjenje

  • Napolnjena in izpraznjena količina toka (Ah) skozi vsak posamičen cikel